BCQ architecten & ARC - overzicht perspectief Aalbeke

Aalbeke kerk & OC

  • locatie:¬†¬†Centrum Aalbeke
  • opdrachtgever:¬†Stad Kortrijk
  • programma: Polyvalente ruimte / recreatie / kerk
  • status: Kandidatuur (2018)
  • in samenwerking met: Demeyere J&A / architecten Robrechts & Ceuterick

Een kerk, een cluster volkshuisjes en een cultureel centrum. Dat zijn de drie hoofdrolspelers binnen het masterplan voor het centrum van Aalbeke. Door middel van herbestemming en renovatie wordt een antwoord geboden op de vraag naar geschikte ruimtes voor het groeiende aantal verenigingen. In de kerk worden intern twee vrijstaande polyvalente ruimtes toegevoegd. De huisjes worden volledig gerenoveerd en behouden hun kleinschalig karakter. Ten slotte wordt het ontmoetingscentrum uitgebreid met een nieuw transparant volume dat tegelijk een nieuw voorplein vormt.