visualisatie Stadshal Wervik - site Oosthove

Site Oosthove – Wervik

  • locatie: Site Oosthove, Wervik
  • opdrachtgever: Stad Wervik
  • programma: Recreatie / Polyvalente zaal
  • status: kandidatuur (2018)

Site Oosthove bevindt zich in het centrum van de stad Wervik, aan de oever van de Leie. Vanuit het stadsbestuur kwam de vraag om de site opnieuw op te waarderen. In een eerste fase werd de as tussen de Speiestraat en de Leie aangepakt, samen met de renovatie van de huidige stadshal. Het behouden van de bestaande zaal werd als uitgangspunt genomen bij de ontwikkeling van de visie. Door de randlokalen deels te renoveren of te vergroten en de ruimtelijke schil van een nieuwe gevelbekleding te voorzien werd gezocht naar een samenhangend geheel.

BCQ architecten - Site Oosthove - Wervik schema 01

Analyse

Een eerste analyse duidt ons op de zwaktes en sterktes van het huidige gebouw. We zetten aan de hand van verschillende parameters (licht, zicht, herbruikbaarheid,…) enkele duidelijke ontwerpstellingen uit. Er wordt rekening gehouden met recente vernieuwingen zoals de sanitaire ruimte. Op andere plaatsen zijn we van mening dat de gevel meer opengewerkt moet worden, met zicht op het stadspark en de Leie-oever.

BCQ architecten - Site Oosthove - Wervik schema 02

Afbraak

Delen van de constructie zijn verouderd. Daarom opteren wij om de bestaande inkom en de kleine zaal anders te oriënteren. Daarvoor is een gedeeltelijke afbraak nodig. Door de eenvoud van de constructie is het afbraakwerk eenvoudig uit te voeren. De cafetaria dient structureel verder onderzocht te worden. Indien de constructie nog voldoet kan hier gekozen worden voor het behoud ervan en dient enkel de buitenschil geïsoleerd te worden. De ramen worden ook vernieuwd.

BCQ architecten - Site Oosthove - Wervik schema 03

Binnenruimte

Bij de analyse van de bestaande plannen komen we tot de vaststelling dat de inkomzone beter georiënteerd kan worden. Door de kleine zaal op te schuiven richting het stadspark worden enkele verbeteringen toegevoegd:

  • Een centrale inkom met afzonderlijke toegangen tot de twee zalen, het sanitair en de technische ruimte.
  • Grote en kleine zaal kunnen verbonden worden aan elkaar.
  • Optimaal licht en zicht in de twee zalen.
BCQ architecten - Site Oosthove - Wervik schema 04

Ruimtelijke schil

De schil van het gebouw is meer dan een isolerende laag en een gevelbekleding. In het ontwerpvoorstel neemt de schil ook de vorm aan van een luifel. Op deze manier worden twee overdekte buitenruimtes gecreëerd binnen de hoofdlijnen van het gebouw.