Politiekantoor Menen

  • locatie: Leopoldplein 12, Menen
  • opdrachtgever: Politiezone Grensleie
  • programma: Kantoor veiligheidsdiensten
  • status: opgeleverd (2017)

Aan het Leopoldsplein bevindt zich het oude kazernegebouw. Dit voormalige militaire hospitaal is beschermd als monument en is van belangrijke historische waarde voor de stadskern van Menen. Het gebouw werd opgetrokken in de periode 1815-1830 en vormde een schakel in de militaire verdediging op de grens met Frankrijk. Later werd de brandweer erin ondergebracht en werd de kazerne uitgebreid met stel- en werkplaatsen voor de brandweervoertuigen. Door de centrale ligging binnen de stad en een snelle verbinding met de belangrijke verkeersas langs Menen werd in 2010 gekozen om er de politiediensten te huisvesten. Door plaatsgebrek in de oude politiekantoren werd de opdracht opgesplitst in twee delen: enerzijds de renovatie van het bestaande kazernegebouw en anderzijds het bouwen van een nieuw aansluitend volume.

Fase 1 omvatte de reconversie van het geklasseerd “Vauban” kazernegebouw tot kantoorgebouw voor de operationele diensten van de politiezone “Grensleie”. Deze site deed jarenlang dienst als brandweerkazerne. De centrale doorgang in boogvorm was echter niet conform het historisch beeld en werd daarom opnieuw dicht gemaakt. Parallel met het kazernegebouw stond een tweede gebouw dat volledig werd afgebroken om plaats te maken voor de bouw van een nieuwe vleugel (fase 2). Aan de zuidzijde van het kazernegebouw werd een gaanderij voorzien die de connectie maakt tussen ‘oud’ en ‘nieuw’.

Fase 2 bestond uit het bijbouwen van een nieuwe vleugel voor de huisvesting van de ondersteunende diensten van de politiezone “Grensleie”. Deze nieuwe vleugel heeft op het gelijkvloers een aantal grotere lokalen waaronder ruimere kleedkamers, een nieuw archief, een nieuwe polyvalente zaal, etc. Deze polyvalente zaal kan tevens opgedeeld worden in twee afzonderlijke ruimtes door middel van een geïntegreerde mobiele wand. De verdieping bestaat uit kantoren voor de diverse nevenafdelingen.